Bolno rame

Retki su ljudi, naročito nakon tridesete godine, koji barem jednom u životu nisu osetili bolove u ramenu.

Brojni su razlozi koji mogu dovesti do takvog stanja, a klinička slika najčešće se manifestuje na dva načina. U prvom slučaju bolovi u ramenima pojavljuju se naglo (akutno), uz ograničenje funkcije ramenog zgloba, koje je obično prolazno, te takvo stanje nazivamo akutno bolno rame. Drugo, vrlo često stanje počinje s manjim bolovima u ramenu i vremenom sve većim ograničenjem pokretljivosti ramena, tako da u završnoj fazi gotovo nisu mogući pokreti u ramenom zglobu. Takvo stanje je poznato kao smrznuto rame.

Nekad se upotrebljavao naziv periartritis ramena, čime se zapravo označava razlika u odnosu na promene koje se događaju u samom zglobu, jer se reč periartritis odnosi na promene mekih struktura oko samog zgloba. Postoje brojni patološko-anatomski razlozi koji učestvuju u nastanku oba sindroma, stoga i izraz periartritis nema više vrednost kakva mu se nekad pridavala, pa se sve manje upotrebljava u medicinskoj literaturi.

U uvodu treba spomenuti da je rameni zglob najgipkiji zglob u telu, a njegov je zadatak da pripremi šaku za izvođenje najrazličitijih svakodnevnih životnih aktivnosti, ali i mnogih složenih pokreta šake i ramena u različitim zanimanjima, sportovima i sl.

Stoga je rameni zglob prilično nestabilan, pa kad ne bi postojali brojni ligamenti i mišići koji ga okružuju i daju mu dinamičku stabilnost (stabilnost pri izvođenju pokreta), i pri bezazlenoj kretnji rame bi moglo iskočiti iz svog ležišta. To se katkad i događa, kod tzv. habitualne luksacije ramena.

Pri odmicanju ruke od tela, u jednom trenutku može doći do uklještenja tetiva navedenih mišića između dva koštana dela i do oštećenja, u početku obično manjeg intenziteta. Pri ponavljanim kretnjama u smeru odmicanja ruke od tela ili uopšte daljem korišćenju ruke pri radu iznad glave, dolazi do daljnjih oštećenja, koja postupno mogu izazvati pucanje tetive, što se može manifestovati akutnim bolovima u ramenu. Budući da dolazi do sraza ili sudara između navedenih tetiva i koštanih delova, to stanje se u engleskoj literaturi u prevodu naziva sindrom sudara.

Takođe česti razlozi za pojavu akutnog bolnog ramena jesu: iritacija burze u blizini, stvaranje kalcifikata oko zgloba, najčešće u tetivama rotatorne manžete, iritacija ili upala duge glave tetive mišića bicepsa, kao i drugi ređi razlozi.

Bolovi u ramenu su izrazito jaki, tako da bolesnik obično nije u stanju ni da pomakne ruku bez dodatnih bolova. Zbog bolova su svi pokreti obično znatno ograničeni i limitirane su osnovne životne aktivnosti, poput oblačenja ili lične higijene. Tipično je vrlo bolno i ograničeno kretanje ruke od tela, kad se zapravo i događa već spomenuto uklještenje tetive između dva koštana dela i tada govorimo o tzv. bolnom luku.

A da li ste čuli za sindrom smrznutog ramena? Ne, nije u pitanju zima, iako je se svi pribojavamo. Sindrom smrznutog ramena (ukrućeno rame, adhezivni kapsulitis) je stanje bolnog i oslabljenog ramena, uz izrazito smanjenje normalna opsega pokreta koje pogađa 2 do 5 posto populacije. Sindrom dovodi do postupnog, vrlo često neprimetnog ograničenja pokreta u ramenom zglobu. Zglob postupno postaje krut ili ukočen (“smrznut”), pa otud i potiču njegovi nazivi. Bolesnici vrlo često nisu ni svesni veličine problema i intenziteta ograničenja pokreta. Najčešće se javlja u petoj i šestoj dekadi života, ali moguć je početak u bilo kojoj životnoj dobi.

Tada dolazi do skupljanja fibroznog zglobnog folikula ramena, koja postaje manja i neelastična. Prema novijim definicijama, o “smrznutom” ramenu govorimo kad je opseg pasivnih i aktivnih pokreta u ramenu ograničen u jednakoj meri, i to za više od polovine normalnog opsega pokreta.

Postoji primarni i sekundarni sindrom smrznutog ramena. Primarni sindrom razvija se bez poznatog uzroka i ne može ga se dovesti u vezu s nekom drugom poznatom bolešću.).

Sekundarni sindrom često je zabeležen u sledećim bolestima: šećerna bolest, moždani udar (sindrom se tada obično razvija na zahvaćenoj strani), karcinom pluća, tuberkuloza, infarkt miokarda, bolesti štitne žlijezde, traume, stanja nakon amputacije…

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *