Nazalna irigacija kao terapija u cilju bržeg oporavka nakon hirurgije nosa

U poslednjih dvadesetak godina hirurgija nosa je dostigla neverovatne granice i mogućnosti. Operacije koje se izvode u današnje vreme endonazalno, do skoro nisu mogle biti ni naslućene kao moguće.

Takođe endonazalni pristup prednjoj lobanjskoj jami u neurohirurškim operacijama je postao standard za lečenje.

Cilj svake endonazalne operacije je biti maksimalno radikalan prema bolesti ili promeni koja postoji, a s druge strane maksimalno štedljiv prema plemenitim strukturama koje nisu zahvaćene patološkim procesom. Pionir i utemeljivač FESS hirurgije ( Funkcionalna Endoskopska Sinus Hirurgija ) je bio prof Meserklinger ( Nemačka ), a njegov najbolji đak Prof Štaberger ( Austrija ). Oni postavljaju temelje moderne hirurgije nosa i sinusa. Filozofija ove tehnike je da se minimalnim intervencijama u nosu i sinusima, upotrebom endoskopa i pod kontrolom oka, uspostavi ponovno fiziološko funkcionisanje, a da se izbegava bilo kakva manipulacija na tkivima koja nisu problematična.

Sluznica nosa je prekrivena trepljastim epitelom koji normalno produkuje sekret, a pokreti cilja guraju sekret prema prirodnim otvorima ( sinusima ) i retrogradno ka donjem spratu ždrela gde sekret biva progutan ili iskašljan. Ovo je normalan proces kod zdravih ljudi, jer sekret štiti sluznicu od svih agenasa iz spoljašnje sredine, a nosne šupljine čini vlažnim.

Produkcija sekreta u stanjima zapaljenja je značajno povećana. Operativnim tehnikama u nosu ( operacijama krive nosne pregrade, uklanjanje polipa ili tumora iz nosa i sinusa, operativno lečenje hroničnog sinuzitisa i sl. ) narušava se normalna arhitektonika čime se i produkcija sekreta značajno smanjuje i remeti, a samim tim nedostaje i njegova protektivna uloga.

Nakon endonazalnih operacija, česta je pojava krasti, sastavljenih od izmešanog sekreta i krvi, koje u mnogome mogu poremetiti uspeh operacija. S toga je primena slanih rastvora, idealno hipertonih, neizostavni deo u postoperativnom toku.

Hipertoni slani rastvori kao što je Sinomarin ENT, omogućavaju značajno smanjivanje stvaranja krustoznih naslaga s jedne strane, kao i normalno uspostavljanje vlažnosti nosnih šupljina, s druge strane. Kod eliminalcije krustoznih naslaga, snaga Sinomarin ENT rastvora dolazi do punog izražaja.

Radi bržeg uspostavljanja normalne funkcije sluznice nosa neophodna je primena hipertonih Sinomarin rastvora više puta u toku dana, sve do potpunog izlečenja izranjavane sluznice.

Taj period može trajati i do mesec dana. Nakon toga, održavanje adekvatne vlažnosti i prohodnosti ostalim hipertonim Sinomarin rastvorima je od esencijalnog značaja da bi se mogućnost ponovnog stvaranja patološkog procesa svela na minimum.

Autor teksta: Dr Ivan Đorđević

Spec. Otorinolaringologije

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *