Trudnoća i duvanski dim

Trudnoća nastaje u momentu usađivanja oplođene jajne ćelije u zid materice.

Za pravilan tok trudnoće i  rađenje živog i zdravog deteta neophodni su određeni uslovi.

Da bi došlo do oplođenja neophodna  je zdrava jajna ćelija i zdrav spermatozoid, što znaci da bi budući rodiltelji pre nastanka trudnoce trebali da vode računa o  svom zdravlju i o svojim navikama.

Prvih 9 nedelja nakon začeća zovemo EMBRIOGENEZA.  Tokom ovog perioda formiraju se svi organi i sistemi, i embrion polako dobija konture tela i oblik deteta.

Trudnica je u tom periodu veoma osetljiva na različite uticaje iz spoljašnje sredine medju kojima su  visrusi, hemikalije, razliciti toksini, i nije potrebno posebno naglasiti činjenicu da je u toj priči duvanski dim apsolutno nepoželjan.

Nakon tog perioda formirani organi nastavljaju da rastu i razvijaju se zahvaljujući dotoku hranjivih materija i O2 (kiseonika) iz krvi majke. U tom procesu posteljica i njena neometana funkcija  imaju veoma važnu ulogu. Posteljica je privremeni organ i ona je spona između majčinog krvotoka i krvotoka bebe.

Duvanski dim sadrži veliki broj otrova, ovom prilikom izdvojiću dva  najznačajnija- CO (ugljen mokoksid) i nikotin.  CO i nikotin dovode do vazokonstrikcije-suzavanja krvnih sudova. Krvni sudovi se sužavaju  i kod majke i kod ploda i u posteljici.  Kroz tako sužene krvne sudove protiče manje krvi i na taj način smanjuje se priliv supstanci potrebnih za ravoj bebe. Pored toga CO i nikotin imaju direktno i snažno toksično dejstvo na plod, a ostećenja se odnose na poremećaj razvoja pluca i mozga kod bebe. Brojnim studijama dokazano je da deca čije su majke u trudnoći pušile češće oboljevaju od astme.

Sa druge strane trudnica koja puši izlaže sebe i svoju nerodjenu bebu izvesnom stepenu hipoksije. Hipoksija je smanjena koncentracija O2 u krvi, manje O2 zanči slabije napredovanje i otežane metaboličke porcese kod ploda.

Trudnoca sama po sebi predstavlja vaskularni i metabolicki stres za organizam majke. Promene se desavaju u svim tkivima i organskim sistemima a sve u cilju da se obezbede optimalni uslovi za rast i razvoj ploda. Ponekad su te promene do te mere dramatične da ih je tesko razlikovati od patoloskih stanja u trudnoci.

 Znajući sve to nameće se pitanje zasto dodatno opteretiti organimzam majke duvanskim dimom i zasto ugroziti razvoj bebe.

Buduće majke koje puše cigarete imaju nedostatak veoma bitnih supstanci: beta karotena, vitamin:  B6, B12  i C.

Žene koje puše tokom trudnoće imaju povećan rizik od:

  • spontanog pobacaja
  • prevremenog porođaja
  • mrtvorođenosti
  • IUZR (intrauterinog zastoja u rastu pload)
  • abrupcije placente
  • rađanja terminskog  deteta sa manjom telesnom težinom (bebe majki koje su pušile tokom  trudnoće su u proseku 300-500 g lakše u odnosu na  bebe majki nepušača)…spisak mogućih komplikacija se ovde ne završava.

Čak iako ste nepušač  neophodno je da znate da udisanje duvanskog dima, tkz pasivno pušenje, ima iste efekte na I trudnicu i na plod.

Idealno bi bilo da prekinete sa pušenjem pre začeća, ako ste vec trudni trudnoća je najveća motivacija koju možete imati da se rešite ove stetne navike.

Autorka teksta: dr Jasmina Mašović
spec Ginekologije i akušerstva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *